İÇME ve KULLANMA SULARININ SAĞLIK AÇISINDAN NİTELİKLERİ

Kullanma Suyu Hizmetinden yararlanmak için Zerin Su Nakliyat İletişim;

Adres: Bakır Pirinç Sanayi Sitesi, Beylikdüzü /İstanbul

GSM: 0(532) 267 7217

Telefon: 0(212) 872 2845

 

Hangi kaynaktan elde edilirse edilsin herhangi bir sudan içme veya kullanım suyu olarak yararlanabilmek için fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik niteliklerinin sağlık açısından belli standartları taşıması gerekmektedir.

Sağlık açısında uygun bir suyun kimyasal nitelikleri belli standartlarda bulunması gereklidir. Su kimyasal nitelikler açısından insan sağlığı için gerekli olan veya doğal olarak suda bulunabilen Oksijen, Karbondioksit, İyot, Flor, Kalsiyum, Magnezyum, NaCl vd. gibi maddeleri içermeli buna karşılık insan sağlığı için zararlı olan Amonyak, Nitrat, Nitrit, Cıva, Kurşun, Arsenik, Deterjanlar, Pestisidler, Gübre vd. gibi maddeleri kesinlikle içermemelidir.

İÇME ve KULLANMA SULARINDA TOKSİK MADDE MİKTARLARI

TOKSİK MADDE Müsaade Edilen Maksimum Miktar

Cıva                                                          0.001 mg/lt

Arsenik                                                   0.05 mg/lt

Kadmiyum                                             0.01 mg/lt

Siyanid                                                   0.05 mg/lt

Kurşun                                                   0.10 mg/lt

Selenyum                                               0.01 mg/lt

Deterjanlar                                           1.00 mg/lt

Fenollu Bileşikler                                0.002 mg/lt

 

Yukarıda tabloda verilen maddeler normal şartlarda suda bulunmaması gereklidir. Bu tip maddeler toksik maddeler olup içme ve kullanma sularında yukarıda verilen maksimum miktarlara kadar bulunmalarına müsaade edilmektedir. Bu miktarların üstündeki değerlere sahip içme ve kullanma suları kesinlikle kullanılmamalıdır.

Sağlık açısından uygun bir suyun en önemli niteliği bakteriyolojik niteliği olup içme ve kullanma sularının kesinlikle hastalık etkeni mikroorganizmaları içermemesi gereklidir.