İçme ve Kullanma Suyunun Sağlık Açısından Önemi

Kullanma Suyu Hizmetinden yararlanmak için Zerin Su Nakliyat İletişim;

Adres: Bakır Pirinç Sanayi Sitesi, Beylikdüzü /İstanbul

GSM: 0(532) 267 7217

Telefon: 0(212) 872 2845

Sağlıkla ilgili konularda su dendiği zaman içme ve kullanma suları birlikte akla gelmelidir. Çünkü su insan vücuduna sadece içme suyu olarak değil, yıkanma, ağız çalkalama ve besin hazırlama esnasında da girer. Gelişmekte olan ülkelerde her 4 hasta yatağından biri su ile bulaşan hastalıklardan birine yakalanmış hastalar tarafından işgal edilmektedir. Diğer yandan bu ülkelerde yaşayanların hastalıklarının %80’i temiz su eksikliği ile ilgilidir.

Suyun Sağlık Açısından Önemi

Kişi sağlığını ilgilendiren en önemli fiziksel etmenlerden biri olan su, miktar olarak vücuda en fazla giren ve çıkan maddelerden biridir. İnsan vücut ağırlığının %63-70’i sudur. Su ya da sulu besinler almayan bir kişi 5-7 günden çok yaşayamaz. Bazı hastalıkların yarattığı en büyük tehlike vücut suyunun azalmasına neden olmasıdır. Örneğin; ishallerde ölümlerin en önemli nedenlerinden birisi budur. Su kan ve doku sıvılarının temel bileşenidir.

Kuyu, kaynak ve artezyen suları yeraltı suları olarak adlandırılır. Bu sular genellikle temizdir. Ancak bulunduğu yerin özelliğine göre kimi kez mineral içeriği fazla olabilir ya da atıklar, çöp vb. maddelerle kirlenebilir. Eğer mineral içeriği fazla değilse ve insanlar tarafından kirletilmemişse yeraltı suları herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan kullanılabilir. Atmosferdeki su buharı da yağış şeklinde yeryüzüne inerken atmosfer çok kirli değilse doğrudan kullanılacak kadar temizdir. Su Gereksinimi Suyu;

• İçme suyu,

• Kullanma suyu (yemek pişirme ve mutfak, yıkanma ve banyo işleri, atıkları taşımak için),

• Sanayide ve ticari amaçlarla, sulama hizmetlerinde, yangın söndürmede vd.

• Balık avlama, dinlenme, yüzme, deniz ulaşımı gibi amaçlarla kullanırız. Bir toplumda bireyin su gereksinimi bir kişi için 24 saatlik sürede litre olarak tanımlanır. Bir kişi günde;

• Fizyolojik ihtiyaç olarak 2.5 L suya ihtiyaç duyar. Bunun 500 mL’si katı yiyeceklerle alınır.

• Zorunlu hallerde kişi başına 5 L su ile günlük işlevini sürdürebilir.

• Kullanılan eşyalar ve konut temizliği için günde en az 30-40 L su gereklidir.

İÇME ve KULLANMA SULARININ SAĞLIK AÇISINDAN NİTELİKLERİ

Kullanma Suyu Hizmetinden yararlanmak için Zerin Su Nakliyat İletişim;

Adres: Bakır Pirinç Sanayi Sitesi, Beylikdüzü /İstanbul

GSM: 0(532) 267 7217

Telefon: 0(212) 872 2845

 

Hangi kaynaktan elde edilirse edilsin herhangi bir sudan içme veya kullanım suyu olarak yararlanabilmek için fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik niteliklerinin sağlık açısından belli standartları taşıması gerekmektedir.

Sağlık açısında uygun bir suyun kimyasal nitelikleri belli standartlarda bulunması gereklidir. Su kimyasal nitelikler açısından insan sağlığı için gerekli olan veya doğal olarak suda bulunabilen Oksijen, Karbondioksit, İyot, Flor, Kalsiyum, Magnezyum, NaCl vd. gibi maddeleri içermeli buna karşılık insan sağlığı için zararlı olan Amonyak, Nitrat, Nitrit, Cıva, Kurşun, Arsenik, Deterjanlar, Pestisidler, Gübre vd. gibi maddeleri kesinlikle içermemelidir.

İÇME ve KULLANMA SULARINDA TOKSİK MADDE MİKTARLARI

TOKSİK MADDE Müsaade Edilen Maksimum Miktar

Cıva                                                          0.001 mg/lt

Arsenik                                                   0.05 mg/lt

Kadmiyum                                             0.01 mg/lt

Siyanid                                                   0.05 mg/lt

Kurşun                                                   0.10 mg/lt

Selenyum                                               0.01 mg/lt

Deterjanlar                                           1.00 mg/lt

Fenollu Bileşikler                                0.002 mg/lt

 

Yukarıda tabloda verilen maddeler normal şartlarda suda bulunmaması gereklidir. Bu tip maddeler toksik maddeler olup içme ve kullanma sularında yukarıda verilen maksimum miktarlara kadar bulunmalarına müsaade edilmektedir. Bu miktarların üstündeki değerlere sahip içme ve kullanma suları kesinlikle kullanılmamalıdır.

Sağlık açısından uygun bir suyun en önemli niteliği bakteriyolojik niteliği olup içme ve kullanma sularının kesinlikle hastalık etkeni mikroorganizmaları içermemesi gereklidir.

Zerin Su – Kullanma, Arıtılmış, Temiz, Sıfır Derece Su ve Tanker Su Hizmeti

Web sitemize hoş geldiniz

Zerin Su Nakliyat İstanbul Avrupa yakasında bulunan kuyuları ve gösterdiği gelişimler ile Sektöründe;
Havuzlardan, bahçe ve hamamlara, Sanayi sektöründen , turistlik tesislere, oto yıkıma ve işmerkezleri işletmelerine kullanma suyu ve su dolumu yapmaktadır.
Zerin Su Nakliyat yüksek kalite ve hızda müşteri memnuniyeti ilkelerini ileri derecede tutarak, Tesislerimizde üretilen günlük su hacmi 1500 ton miktarında, ince esvapta ve
İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü’nden G.M.T. (Gıda Maddeleri Tüzüğü) uygunluk raporuna sahiptir.
Zamanınızın değerine bilerek ihtiyacınız olan suyu sizlere arzu edilen zamanda ulaştırmak ekibimizin öncelikli görevi olarak 7 gün 24 saat sizlere hizmet vermesi için
Zerin Su Nakliyat Tesislerine ulaşabilirsiniz.

Adres: Bakır Prinç Sanayi Sitesi, Beylikdüzü /İstanbul
Telefon: 0(212) 872 2845
GSM: 0(532) 267 7217

Tankerle su dağıtımına denetim

Kullanma suyunu kaliteli ve güvenilir bir şekilde almak için Zerin Su Nakliyat İletişim;

Adres: Bakır Pirinç Sanayi Sitesi, Beylikdüzü /İstanbul

GSM: 0(532) 267 7217

Telefon: 0(212) 872 2845

Sağlık Bakanlığı’nın 19 Ağustos 2014 Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği ile, “izinli kaynak ve içme suyu tesislerinden içme-kullanma suyu temini ve nakli ile suyun nakil işini yapan su tankerleri, suyun depolanacağı depolar ve tanklar” izin ve denetim altına alınıyor.

Buna göre, içme-kullanma suyu temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler ile kurum veya kuruluşlar, su yükleme ve nakil için ayrı ayrı izin alacaklar.

Böylece, tebliğde belirtilen esaslara aykırı olarak su temin etmek, taşımak, tüketmek ve tanker üzerinden açıkta su satışı yapmak yasaklanıyor.

Temin edilecek içme-kullanma suyu bir depoda muhafaza edilecek ise depo, Yönetmelikte kaynak ve içme suyu için tanımlanan özelliklere sahip olacak şekilde yapılır.

Tebliğe göre, taşıma su depoları, en az üç ayda bir temizlenir, kullanılan su sürekli dezenfekte edilecek; tanklar da, su ile fiziksel ve kimyasal olarak reaksiyona girmeyen, suyun niteliğini değiştirmeyen paslanmaz malzemeden yapılacak.

Suyu kullanıcı kişi veya firmalar, kurum, kuruluş veya işletme yöneticilerinin talebi halinde il sağlık müdürlükleri tanklardan numune alıp yetkili laboratuvarlarda analizi yaptıracaklar.

Ayrıca, içme ya da kullanma suyunun taşınmasında kullanılacak tanker ile dolum ve boşaltım sırasında kullanılan bağlantı araç ve gereçleri suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerini bozmayan malzemeden yapılacak.

Tankerin iki yanına okunabilecek şekilde tanker suyu taşıyan işletmenin adı ve tanker için verilen iznin tarih ve sayısı yazılacak.

Su dolum işlemi yapıldıktan sonra, su işletmecisi tarafından tankere su girişini sağlayan tüm kapak veya benzeri aksam mühürlenecek ve yalnızca bir sonraki su dolum işlemi öncesinde su işletmecisi tarafından sökülebilecek.

Zerin su size kaliteli ve güvenilir hizmeti Beylikdüzü, Avcılar, Kıraç ve tüm İstanbul Avrupa yakasında kuyu suyu, arıtılmış su, temiz ve kullanma sularını sizlere kesintisiz şekilde taşımaktadır.