Tankerle su dağıtımına denetim

Kullanma suyunu kaliteli ve güvenilir bir şekilde almak için Zerin Su Nakliyat İletişim;

Adres: Bakır Pirinç Sanayi Sitesi, Beylikdüzü /İstanbul

GSM: 0(532) 267 7217

Telefon: 0(212) 872 2845

Sağlık Bakanlığı’nın 19 Ağustos 2014 Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği ile, “izinli kaynak ve içme suyu tesislerinden içme-kullanma suyu temini ve nakli ile suyun nakil işini yapan su tankerleri, suyun depolanacağı depolar ve tanklar” izin ve denetim altına alınıyor.

Buna göre, içme-kullanma suyu temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler ile kurum veya kuruluşlar, su yükleme ve nakil için ayrı ayrı izin alacaklar.

Böylece, tebliğde belirtilen esaslara aykırı olarak su temin etmek, taşımak, tüketmek ve tanker üzerinden açıkta su satışı yapmak yasaklanıyor.

Temin edilecek içme-kullanma suyu bir depoda muhafaza edilecek ise depo, Yönetmelikte kaynak ve içme suyu için tanımlanan özelliklere sahip olacak şekilde yapılır.

Tebliğe göre, taşıma su depoları, en az üç ayda bir temizlenir, kullanılan su sürekli dezenfekte edilecek; tanklar da, su ile fiziksel ve kimyasal olarak reaksiyona girmeyen, suyun niteliğini değiştirmeyen paslanmaz malzemeden yapılacak.

Suyu kullanıcı kişi veya firmalar, kurum, kuruluş veya işletme yöneticilerinin talebi halinde il sağlık müdürlükleri tanklardan numune alıp yetkili laboratuvarlarda analizi yaptıracaklar.

Ayrıca, içme ya da kullanma suyunun taşınmasında kullanılacak tanker ile dolum ve boşaltım sırasında kullanılan bağlantı araç ve gereçleri suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerini bozmayan malzemeden yapılacak.

Tankerin iki yanına okunabilecek şekilde tanker suyu taşıyan işletmenin adı ve tanker için verilen iznin tarih ve sayısı yazılacak.

Su dolum işlemi yapıldıktan sonra, su işletmecisi tarafından tankere su girişini sağlayan tüm kapak veya benzeri aksam mühürlenecek ve yalnızca bir sonraki su dolum işlemi öncesinde su işletmecisi tarafından sökülebilecek.

Zerin su size kaliteli ve güvenilir hizmeti Beylikdüzü, Avcılar, Kıraç ve tüm İstanbul Avrupa yakasında kuyu suyu, arıtılmış su, temiz ve kullanma sularını sizlere kesintisiz şekilde taşımaktadır.